تابلو هوشمند کنترل برق شهر و ژنراتور ( چنج اور سنکرون)

تابلو هوشمند کنترل برق شهر و ژنراتور ( چنج اور - سنکرون)

این تابلو ها برای استفاده از چندین ورودی به یک باسبار و جهت جلوگیری از بی برقی طراحی و تولید می گردد و بنا به نیاز کارفرما تولید می شود. در این تابلو ها می توان با استفاده از  PLC   تمام ورودیهای برق شهر و یا ژنراتور را مورد استفاده قرار داد.

تابلو هوشمند کنترل شهر وژنراتور
تابلو هوشمند کنترل شهر وژنراتور
error: هرگونه کپی برداری از این سایت پیگرد قانونی دارد